Preus i inscripcions

Preus de les sortides de GR:

– Socis federats: 15 €

– Socis no federats: 20 € (inclou l’assegurança temporal)

– No socis federats: 19 €

– No socis no federats: 24 € (inclou l’assegurança temporal)

Els preus poden patir modificacions en funció de la distància i del número d’inscrits. Si es produís aquesta circumstància us avisaríem prèviament.

Inscripció a les sortides de senderisme:

La primera setmana d’inscripció serà exclusiva per a socis/es. A partir de la setmana la inscripció restarà oberta a tothom.

Hi ha dues vies d’inscripció:

  • Personalment: les inscripcions es poden fer els dimarts de les 19:00 a les 20:30 hores al local del CER (sala 3 del Centre Cultural de Ripollet, Rambla de Sant Jordi, 2) a partir de la setmana següent de la sortida anterior.

  • Ingrés bancari: per fer-ho s’ha d’avisar prèviament per comprovar que hi ha places al número de telèfon del CER dintre del període d’atenció del telèfon, a partir de la setmana següent de la sortida anterior i fins el dimarts de la setmana de la sortida. El pagament es farà mitjançant un ingrès al compte corrent del CER, compte de Caixabank número ES26 2100 0289 2801 0172 2155 , dintre de les 48 hores següents de la trucada, tot indicant el nom de la persona que vindrà a la sortida i l’activitat de què es tracta. No s’acceptaran com a inscrits aquells pagaments que es facin sense haver trucat prèviament al telèfon del CER dintre de l’horari d’atenció.

Telèfon del CER: 660 77 28 87 (horari d’atenció: dilluns a divendres laborables de les 17 a les 20 hores)

Llista d’espera

Si s’esgoten les places d’un autocar per a una sortida s’obrirà una llista d’espera per si algun inscrit fallés o per si fos possible contractar un segon autobús.

Per formar part de la llista d’espera s’haurà de pagar l’import de la sortida. Si finalment la persona no tingués plaça se li retornaran els diners. En cap cas es guardaran els diners com a pagament d’una sortida posterior.

El dimecres de la setmana de la sortida l’organització avisarà als inscrits en la llista d’espera per informar-los de si finalment tindran plaça o no.

Devolució dels diners en cas de no poder assistir a les sortides

Si una persona no pot assistir a una sortida del CER, se li retornaran els diners només en el cas que avisi abans del darrer dia d’inscripció per a la sortida en qüestió (és a dir, abans de les 20 hores del dimarts de la sortida, trucant al telèfon del CER).

Si l’avís es produeix més tard o no es produeix, no es retornaran els diners de la sortida.