Protecció de dades

Dades referents als tràmits d’associació a l’entitat.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades recollides en la tramitació de associació a l’entitat, seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de CENTRE EXCURSIONISTA RIPOLLET amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè, així com la gestió del seu expedient.

També, l’informem que en el cas que vostè sol·liciti la tramitació de la seva llicència federativa, les seves dades seran cedides a la (FEEC) FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA amb la finalitat de poder tramitar la corresponent llicència federativa, inscripció i participació en competicions i esdeveniments esportius, publicar resultats esportius, tramitar l’assegurança obligatòria corresponent per poder participar en les competicions esportives a les quals desitgi inscriure’s, així com qualsevol altra finalitat relacionada amb la pràctica esportiva.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: RAMBLA SANT JORDI, 2 CENTRE CULTURAL -08291- RIPOLLET, així com a l’adreça de (FEEC) FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA : LA RAMBLA Nº  41 PPAL., 08002-BARCELONA.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les d’acord amb les finalitats esmentades anteriorment, així com cedir-les a la corredoria d’assegurances seleccionada per tramitar l’assegurança federativa.

Dades facilitades per activitats puntuals

L’informem que les dades personals facilitades per l’afectat o interessat seran incloses en un fitxer titularitat de CENTRE EXCURSIONISTA RIPOLLET amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats o contractats, i enviar-li informació comercial dels nostres productes o serveis. Aquest fitxer es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades obtingudes seran únicament tractades per la finalitat per la qual s’obtenen, respectant els principis de confidencialitat, qualitat i proporcionalitat. Aquestes dades seran sempre pertinents, adequades i no excessives.

Els destinataris de la informació són la pròpia entitat i els seus departaments. Per a qualsevol  possible cessió de dades, se sol·licitarà el consentiment de l’afectat per escrit, excepte les autoritzades legalment.

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si s’escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit dirigit a: RAMBLA SANT JORDI, 2 CENTRE CULTURAL – 08291- RIPOLLET, o a l’e-mail: info@centreexcursionistaripollet.com.