Ripollet-Tibidabo: COVID-19

Ripollet-Tibidabo: Informació General

A causa de la pandèmia de COVID-19 que ens afecta, i a la incertessa que provoquen la normativa d’activitats amb un número elevat de persones, l’edició de 2020 de la Caminada Ripollet-Tibidabo queda CANCEL·LADA.